dr. Rob van Gerwen
Consilium Philosophicum
Utrecht

Rob van Gerwen — filosoof

Rob van Gerwen: Moderne filosofen over kunst

Binnenkort

  • "Schone kunst en Implicatiekunst", Nationale Comenius Leergang 42, module 6: Letteren, Kunst en cultuur, 8 september 2016, Maastricht.
  • "Schoonheid", Leergang bronnen van leiderschap, ELLLA, Module 5, 17 februari 2017, Zwolle.

Cursussen

Bij voorbeeld ...

  • Inleiding in de Filosofie van de kunsten (overzicht van filosofische theorieën over de kunsten)
  • Hedendaagse Kunst en onze Werkelijkheid (de uitdagingen die hedendaagse kunstenaars aan ons stellen)
  • Film en Filosofie (films filosofisch uitgelegd; filosofie filmisch uitgelegd)
  • Kunst en expressie. Een filosofische ontmoeting. (Expressie in kunstwerken vergeleken met gelaatsexpressie—en cosmetische chirurgie)

Kunstwereld

Consilium Philosophicum biedt kunstenaars en musea filosofische interactie en onderzoek. En cursussen aan onderwijsinstellingen. En voordrachten overal.

Onderzoek

Publicaties (artikelen, boeken)

Redactiewerk

Voordrachten

Mijn voordrachten valoriseren mijn onderzoek.

Over Rob van Gerwen

Dr. Rob van Gerwen is senior docent en onderzoeker aan departement Wijsbegeerte (faculteit Geesteswetenschappen), en aan University College, van Universiteit Utrecht. Hij is verbonden aan de Koninklijke Akademie voor Beeldende Kunsten in Den Haag en de Hogeschool der Kunsten te Utrecht en doceert aan de HOVO's van Nijmegen, Utrecht en Brabant. Hij heeft een eigen bedrijf: Consilium Philosophicum.

Hij publiceerde vele artikelen en zes boeken, meest over onderwerpen uit de filosofie van de kunst. Hieronder een met cum laude beoordeeld proefschrift, Art and Experience (1996); verder een boek over Wollheims benadering van schilderkunst bij Cambridge University Press (2001), en, bij het Centraal Museum in Utrecht, Kleine overpeinzingen. Over kunst kijken in het museum (2003). April 2016 verscheen bij uitgeverij Klement, zijn Moderne filosofen over kunst. Hij rondt momenteel een boek af over de esthetica van menselijke schoonheid, gelaatsexpressie en cosmetische chirurgie.
Op zijn websites vindt men onderwijsbeschrijvingen, filosofische overpeinzingen, artikelen, voordrachten, tweets en een weblog. Meer...